SVERIGES HAMNAR VARSLAR OM LOCKOUT

19. 02. 22

Sveriges Hamnar varslar om lockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet
på lediga dagar och blockad mot övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete
under perioden 6 mars kl. 00.00 till och med den 31 juli 2019. 

Läs mer på Sveriges Hamnars hemsida genom att klicka på denna länken.