SVERIGES HAMNARS SVAR PÅ HAMNARBETARFÖRBUNDETS VARSEL OM STREJK I KARLSHAMNS HAMN

19. 01. 17

Som svar på Hamnarbetarförbundets konfliktvarsel har Sveriges Hamnar valt att lägga en spegel- och konsekvenslockout. Lockouten innebär att Hamnarbetare som tillhör Hamnarbetarförbundet blir lockoutade från arbetsplatsen vid strejkens början och resterande timmar av dygnet. Enligt exempel nedan.

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i Karlshamns Hamn kl 09:30-11:30 onsdag den 23 januari.
Sveriges Hamnar varslar en spegel- och konsekvenslockout 09:30-23:59 onsdagen den 23 januari.

För Karlshamns Hamn ser det ut enligt nedan i dagsläget:

Onsdagen den 23/1 varsel om strejk 09:30-11:30, varsel om lockout 09:30-23:59
Torsdagen den 24/1 varsel om strejk 09:30-11:30, varsel om lockout 09:30-23:59
Fredagen den 25/1 varsel om strejk 13:00-15:00, varsel om lockout 13:00-23:59

Hänvisar nedan till Ebba på Sveriges Hamnar för mer information men det går naturligtvis även att kontakta oss i Karlshamn.
Karlshamns Hamn jobbar aktivt för att minimera konsekvenserna för respektive kund.

För ytterligare information om konfliken besök transportföretagens hemsida eller kontakta
Sveriges Hamnar, Ebba Fredin +46730447120,
ebba.fredin@transportföretagen.se