Hamnen investerar för att möta tillväxt

18. 03. 14

Just nu sker en utredning kring expansionen av kajplatserna vid Karlshamns hamn. Expansionen är fullt nödvändig att genomföra, om hamnen ska möta det allt högre trycket av godshantering. Fler investeringar är redan på gång, men möter samtidigt logistiska utmaningar.

Karlshamns hamn växer så det knakar. Som BLT tidigare rapporterat så väntas hamnen investera 500 miljoner kronor på området de kommande fem åren för att möta tillväxten. Just nu sker en utredning om expansion av kajplatser för fraktfartyg. Samtidigt pågår bygget av den nya passagerarterminalen som, när den är klar, kommer ersätta den nuvarande. Båda projekt är bara två av flera satsningar som hamnområdet vidtar för att möta den kraftiga tillväxt som råder. I planeringen finns även att se över säkerheten i oljehamn.

– I fjol såg vi en tillväxt i godshantering på nästan 40 procent, säger Karlshamns hamns vd Mats Olsson. Och vi växer kontinuerligt, inte minst när det gäller att hantera chaufförslösa trailers.

Den nya terminalen väntas kosta 8-10 miljoner kronor att bygga. Den byggs för att effektivisera användningen av befintlig yta inom hamnområdet. Det är ännu oklart när den nya terminalen kommer att tas i bruk, men bygget bör vara avslutat vid årets slut uppger Mats Olsson.

– Den nya terminalen kommer inte att bli större än nuvarande, men däremot smartare planerad för att effektivisera användandet av ytan i hamnen, avslöjar Mats Olsson. Vad som senare händer med den nuvarande äldre passagerarterminalen är för tidigt att säga. Klart är att den nya terminalen ersätter den nuvarande helt. Han beskriver behovet av ökad effektivitet som viktig, då godshanteringen inom området har ökat kraftigt. Framförallt så har trycket på järnvägstransporter till och från hamnområdet tilltagit. Något som Mats Olsson ser på med viss oro, då det hittills inte blivit någon satsning på Sydostlänken. En satsning som inte bara är efterlyst från Karlshamns hamns sida, utan av flera stora aktörer inom näringslivet. Bland dem Volvo Karosskomponenter i Olofström, ikea och Södra.

– Samtidigt innebär en utebliven satsning på Sydostlänken inte bara problem för hamnens möjlighet till fortsatt tillväxt, menar Mats Olsson. Det är lika mycket ett problem för Trafikverket själva som får allt svårare att hitta lediga slottider på Blekinges kustbana. Han gissar fritt att trycket på kustbanan just nu är nära en kritisk gräns för vad trafiken klarar av. Från hamnens sida märks det framförallt genom att det blivit allt svårare att få loss extra körtider för godståg på kustbanan. Samtidigt beskriver Mats Olsson dialogen med Trafikverket som bra.

– Men vi växer, även när det gäller järnvägstransporter, avslutar Mats Olsson.