Tillväxt i Karlshamns Hamn ger nyanställningar

17. 06. 27

Som resultat av en god tillväxt i Karlshamnshamn har sju hamnarbetare tillsvidareanställts. Tillväxten sker inom de flesta marknadssegmenten där skogsprodukter, terminalarbete och containerhantering har ökat mest det senaste året. Karlshamns hamn börjar nu också att söka personal, särskilt kranförare, för det stora logistikuppdraget att hantera och lagra gasrör som enligt plan skall börja sista kvartalet 2017.