M/V Dannebrogen på besök i Karlshamn

17. 06. 08

Karlshamn har besök av kungaskeppet M/V Dannebrogen.

Fartyget är byggt på örlogsvarvet i Köpenhamn och var klart för sjösättning 1932.

Det är 78,34 meter långt, 10,4 meter brett och har ett deplacement på 1 238 ton.

Fartyget är inne för bunkring mm.