Logistikavtalet med Wasco

17. 05. 19

Av strikt affärsmässiga skäl sekretessbelade Karlshamns Hamn AB logistikavtalet i affärsuppgörelsen med Wasco. Efter överklagande till Kammarrätten offentliggör Karlshamn Hamn nu en större del av avtalet. Kammarrätten konstaterar att avtalet innehåller uppgifter av sådant slag som skall skyddas av sekretess. Men att det även innehåller uppgifter av mera allmän karaktär för vilka sekretesskydd saknas.

Fil: