Karlshamns Hamns syn på högskola i Karlshamn

17. 05. 11

HÖGSKOLA I KARLSHAMN VIKTIGT

ÄVEN FÖR KARLSHAMNS HAMN!

-Högskolan och det kompetenskluster som byggs upp kring Net Port Science Park har mycket stor betydelse för Karlshamns Hamns verksamhet och utveckling. Om man tror att högskolan ”bara” betyder något för verksamheter kring spelutveckling så har man fel, säger Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB.

-Genom högskolan och Net Port Science Park har Karlshamns Hamn, och andra företag i regionen, ett stimulerade och nödvändigt samarbete med högskoleutbildning och forskning. Det bidrar till att vi kan vara med i framkant på utvecklingen. Inom vårt område kan det

t ex gälla simuleringar av logistikflöden med identifiering av flaskhalsar och möjliga automatiseringar.

-Högskolan och Net Port Science Parks forskning och verksamhet kring området Intelligent Logistik har också medverkat till att förstärka Karlshamn som viktig logistiknod. Det märker vi i våra kontakter både nationellt och internationellt och det är viktigt för vår verksamhet, affärer och fortsatta expansion.

-Tillgången till kompetensklustret kring Högskolan och Net Port Science Park är också en faktor som generellt tillför företag och människor här stimulans och nytänkande – en avgörande framgångsfaktor för regionen, som jag ser det, säger Mats Olsson.

-Hamnverksamhet och logistikflöden bygger på samverkan och samarbete över gränser, både nationella och internationella. Länsgränser är inte relevanta för oss. Om högskolan i Karlshamn heter BTH eller något annat har inte någon betydelse för oss. Tvärt om, så kan jag se fördelar i en struktur där Högskolan i Karlshamn samarbetar med en lämplig Högskolan utanför regionen. Samarbete över ”gamla gränser” har vi mycket bra erfarenheter av. Nära geografiska samarbeten kan enligt min uppfattning ofta leda till destruktiv kannibalism, i stället för stimulerande utveckling och tillväxt, säger Mats Olsson.