Ökning av kapaciteten i Karlshamns färjehamn

17. 03. 22

Ombyggnaden av färje-/roro-hamnen I Karlshamn har nu börjat. Färje-läge “nr 1”,

som har en fast betongramp, kommer att breddas och höjas för att kunna ta emot större

fartyg med upp till 33 m breda fartygsramper. Terminalens ytor för väntande fordon och

parkeringsytor utökas. Gater med incheckning och kameror skall också byggas. Senare

kommer även passagerarterminalen att flyttas och förbättras.