Ny färja bäddar för nytt rekord

16. 09. 01

Sydöstran 2016-08-31;

"Färjetrafiken fortsätter att öka. Frakten av gods slår nya rekord. Utvecklingen av persontrafiken lever dock inte riktigt upp till förväntningarna.

Färjelinjen mellan Karlshamn-Klaipeda har under många år haft en utveckling med rejält ökande siffror både vad gäller fraktvolymerna och persontrafiken. I våras tog rederiet DFDS dessutom in ett tredje fartyg på rutten, något som ökade kapaciteten rejält. Bakgrunden var en ökad efterfrågan. Så här långt kan man se att satsningen betalt sig.

– Utfallet har varit mycket positivt. Vi kan hittills i år se en ökning av fraktvolymerna med 15 procent, berättar Lars Malmström som är ansvarig för DFDS verksamhet i Karlshamn. Även passagerartrafiken har gått bra, men man hade räknat med något högre siffror. Under juli hamnade man i paritet med antalet passagerare under samma månad förra året. För augusti ser utfallet ut att bli något bättre än förra året.

– Under juli nådde vi för första gången 14 000 passagerare under en enskild månad, men med den ökade kapaciteten hade vi väntat oss högre siffror, konstaterar Lars Malmström. En positiv trend är dock att andelen svenska resenärer har ökat. Lars Malmström berättar att allt fler bussarrangörer har förlagt sina resor via Karlshamn-Klaipeda och många golfare har valt rutten för att spela i Klaipeda."

Text: Henrik Brandberg, Sydöstran

Foto: DFDS A/S