Ökat tryck stärker behovet av Sydostlänken

16. 07. 29

Sydöstran 2016-07-28;

"Bygget av kombiterminalen har satt fart på godstransporterna via järnväg. På tre år har godstransporterna via järnväg till hamnen tredubblats. Nu trycker hamnbolaget på för att Sydostlänken ska bli verklighet. Karlshamns hamn har investerat stort för att kunna få till smidiga transporter av gods via järnväg till hamnen. En kombiterminal där omlastning från tåg till båt kan ske har bidragit till en betydande ökning av järnvägstrafiken.

– Vi har 15 ankomster per vecka. För tre år sedan var det fem. Vi har fått information att nästa år är det ytterligare en operatör som har begärt slot-tider. Då är vi uppe i 18 ankomster, berättar Karlshamns hamns vd Mats Olsson.

I dagsläget är det tre olika operatörer som trafikerar Karlshamns hamn. Det är Green cargo, Vida wood/CFL cargo Sverige samt STC transport. Den sistnämnda operatören startade sin trafik så sent som i juni och det handlar om en tågpendel som trafikerar sträckan Göteborg-Karlshamn med plåtdetaljer från Volvo. Mats Olsson konstaterar att utvecklingen av tågtrafiken stärker argumenten för byggandet av Sydostlänken.

– Utvecklingen av järnvägstrafiken följer och överträffar vår prognos. Det börjar bli svårt att få slot-tider på Blekinge kustbana. Det blir godset som får stå tillbaka för persontrafiken.

Karlshamns hamn, kommunen och företag som Volvo och Ikea har under flera år tryckt på för att få in byggandet av järnvägssträckningen i den nationella transportplanen. När regeringen senast beslutade om en planen för infrastrukturen fanns inte Sydostlänken med, utan omnämndes endast i en bilaga.

Nu är siktet istället inställt på att få med järnvägssatsningen i nästa plan, som sträcker sig från 2018-2029. Region Blekinge har i ett remissyttrande poängterat vikten av satsningen och Karlshamns hamn får inom kort möjlighet att lyfta fram sina argument.

– Vi kommer att få besök av trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith den 16 augusti, berättar hamnchefen."

 

Text: Henrik Brandberg, Sydöstran

Bild: Karlshamns Hamn AB