Karlshamns hamn i fokus på internationell Järnvägskonferens om godstransporter via Transsibiriska järnvägen

15. 11. 18

Karlshamns Hamn var som enda svenska företag inbjudet att tala vid Coordinating Council of TransSiberian Transportation (CCTT) Plenarey  Meeting 2015, som nyligen hölls i Wien. CCTT är en sammanslutning för företag som bedriver godstransporter via TransSibiriska järnvägen. Medlemmarna i CCTT är representanter från ledningarna i järnvägsföretag från Europa i väst till Japan i öst. Över 200 personer från 25 länder deltog i Wien- konferensen.

Från Karlshamns Hamn deltog marknadschef Ulf Sandevärn som var inbjuden att hålla ett föredrag om Karlshamns Hamn.

- Intresset för Karlshamn i den här kretsen är stort. Inbjudan att hålla föredrag i den här sammanslutningen är ett exempel på det, säger Ulf Sandevärn.

- Jag informerade om Karlshamns Hamns förutsättningar att fungera som en nod för containertransporter med tåg via Transsibiriska järnvägen och ”Sidenvägen” mellan Sverige och Asien.

- Med daglig färjetrafik mellan Karlshamn-Klaipeda eller containerfartyg till andra hamnar och vidare tågförbindelser till Kina, kan ledtiden för kunder kortas ned med halva tiden jämfört med normal sjötransport. Särskilt intressant blir det för godflöden till- och från orter belägna långt från kusten i Kina. Karlshamn blir en utmärkt flexibel logistiknod i Sverige där importörer och exportörer har valet att använda både sjövägen och landvägen, beroende på behov av ledtid.

- Containrarna kan transporteras vidare miljövänligt av Green Cargo som erbjuder frekvent tågtransport mellan Karlshamn och olika terminaler i Sverige och Norge fortsätter Ulf Sandevärn.