Green Cargo fördubblar i Karlshamn

15. 04. 16

I nästa turlista, som kommer i december, fördubblar Green Cargo kapaciteten till två turer till Karlshamn och kommer att ha ett tåg på morgonen och ett mitt på dagen, fem dagar i veckan.

-Det finns en ökad efterfrågan till och från Karlshamn. Vi har bedömt att vi nu kan fördubbla kapaciteten och möta marknadens behov och att vi har möjlighet att göra mer affärer, säger Mats Hanson, marknadsdirektör på Green Cargo.

-Det är givetvis väldigt positivt att godsflödet per järnväg ökar och att Green Cargo nu ökar sin kapacitet, säger Mats Olsson, VD på Karlshamns Hamn.

-Det är också en bekräftelse på att de investeringar som gjorts här har varit riktiga och de nu börjar ge resultat. Förra året fördubblades järnvägstrafiken i hamnen.

Mer om bl a detta i Destination Karlshamn NEWS, som kommer i dagarna!