Bokslut för framtiden

15. 02. 16

•Ökad godsvolym

•Stora investeringar gjorda.

•Uppgång för olja

 

Det här är tre viktiga faktorer när VD Mats Olsson kommenterar Karlshamns Hamns bokslut för 2014

-Nu lämnar Karlshamns Hamn lågkonjunkturen bakom sig och ser fram emot ett bra 2015, säger Mats Olsson.

 

Läs hela kommentaren här!

<!--break-->

 

-Nu börjar vi också se resultat av våra olika investeringar och insatser. Vi har många nya affärer och samarbeten på gång. Nu har vi en bra bas för fortsatt tillväxt på flera områden.

-Under 2014 har verksamheten i vår Sjöterminal gjort ett lyft. Vi har bl a framgång när det gäller sågade trävaror och har gjort flera nya affärer.

-RoRo-trafiken fortsätter också att utvecklas, trots oron i Ryssland och Ukraina. Tillväxten är lite lägre än tidigare, men det visar ändå att DFDS Seaways trafik till Klaipeda är stabil och att Karlshamn behåller sin position som landets största hamn till baltstaterna för rullande gods.

 

JÄRNVÄG ÖKAR

-Ett övergripande mål är att öka andelen gods per järnväg. Det har gjorts stora investeringar, bl a i spår och kombiterminal för detta, och nu ser vi resultat även där. Förra året ökade järnvägstrafiken i hamnen med över 50 procent! Det här visar också att kunderna vill öka transporterna per järnväg och att utbyggnaden av Sydostlänken är oerhört viktig för utvecklingen både regionalt och nationellt, säger Mats Olsson.

 

För ytterligare information kontakta VD Mats Olsson