5,4 miljoner ton 2014

15. 02. 16

2014 ökade en totala godsvolymen i Karlshamn till 5,4 miljoner ton, från 4,7 miljoner ton under 2013.

-Det är en glädjande ökning efter konjunkturnedgången och minskade godsvolymer tidigare. Vi ser positivt på 2015 och räknar med fortsatt ökning, säger VD Mats Olsson.