Järnvägstrafiken ökade med 50% 2014

15. 02. 16

Förra året ökade järnvägstrafiken i hamnen med över 50 procent!

-Det här visar att kunderna vill öka transporterna per järnväg, säger VD Mats Olsson Karlshamns Hamn.

Det har gjorts stora investeringar här, bl a i spår och kombiterminal för att möta detta krav från marknaden. Nu börjar vi se resultat.

-Det är ett övergripande mål för samhället att öka andelen gods per järnväg. Därför är också utbyggnaden av Sydostlänken oerhört viktig för utvecklingen både regionalt och nationellt, säger Mats Olsson.

 

 

För ytterligare information kontakta VD Mats Olsson

Tel: 0454-30 50 00

Mobil: 0709-73 15 94

E-post: mats.olsson@karlshamnshamn.se