Motorway of the Sea

Motorway of the Sea är ett EU-projekt. Avsikten med projektet är att medverka till att godsflöden koncentreras till transportkorridorer, minska trängseln på vägarna genom att flytta gods till sjötransport och järnväg, samt att förbättra sammanhållningen inom EU.

Det är första Motorway of The Sea projektet i Europa som kom igång var ett samprojekt mellan hamnarna i Karlshamn och Klaipeda samt rederiet DFDS, som inleddes i början på 2010.

För Karlshamns Hamn innebär projektet investeringar i bl a ny bangård, ny kombiterminal, ny lyftutrustnng samt stöd för utbyggnad av ny järnväg mellan Olofström och Karlshamn. Totalt investeras cirka 250 miljoner kronor. Av detta står EU för drygt 50 miljoner kronor i medfinansiering.

I projektet ingår även Klaipeda i Litauen med en mindre del. Investeringarna där är totalt cirka 200.000 Euro.

Högt prioriterat
Motorway of the Sea konceptet beslutades 1994 och är högt prioriterat inom EU och en del i den Östersjö-strategi som antogs under det svenska ordförandeskapet 2009.

Det är första gången som ett enskilt geografiskt område i Europa fått motsvarande prioritering. Karlshamn-Klaipeda-projektet ingår och används som ett bra exempel för övriga Europa.

 

För vidare information:

Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB

mats.olsson@karlshamnshamn.se