Miljöpolicy

Detta är Karlshamns Hamns miljöpolicy:

Karlshamns Hamn AB ska så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt vara en miljötänkande länk  i logistikkedjan som kontinuerligt arbetar med att minska vår miljöpåverkan.

Detta innebär att vi skall arbeta för en hållbar utveckling genom att:

  • Utnyttja våra resurser effektivt, förebygga föroreningar till miljön för att sträva mot en långsiktig hållbar utveckling.
  • Med dialog, information och utbildning höja medvetandet hos alla medarbetare kring miljöfrågor med tonvikt på sitt eget arbetsområde samt uppmuntra dem till att aktivt väga in miljön i det dagliga arbetet och komma med förslag på förbättringar.
  • Hålla oss uppdaterade och följa gällande miljölagstiftning.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
  • I möjligaste mån välja de varor och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön genom en aktiv dialog med våra leverantörer.
  • Förebygga miljöolyckor och upprätthålla en god beredskap för att begränsa effekten i händelse av olycka.