Logistikposition Karlshamn

Catena Fastigheter AB har beslutat att tillsammans med Karlshamns kommun skapa Logistikposition Karlshamn, en industripark för företag inom transport- och logistikområdet. Catena gör motsvarande satsningar i Stockholm, Helsingborg och Katrineholm.

Så här presenterar Catena Logistikposition Karlshamn

Mer information finns på http://catenafastigheter.se/logistik/karlshamn

För personlig kontakt:

Mikael Halling, vice VD samt VD Logistikposition Karlshamn
042-4492211 alt 0730-702211
mikael.halling@catenafastigheter.se