Länkar

www.sverigeshamnar.se

www.swedfreight.se
Svenska transportindustriförbundet

www.sjofartsverket.se

www.smhi.se
Svenska Meteorlogiska och Hydrologiska Institut

www.dmi.dk
Danske Meteorologiske Institut

www.karlshamn.se
Karlshamns kommuns hemsida

www.karlshamn.se/logistik

Förfrågningar/Information etableringar vid hamnområdet

www.netport.se
Karlshamns triple-helix organisation

www.sweship.se
Svenska redareföreningen

www.swe-shipbroker.se
Sveriges skeppsmäklar förening

www.logistiknatverket.se
Logistiknätverket i sydöstra Sverige

www.world-register.org
World shipping register

www.intertanko.com
International association of independent tankowners

www.fiata.com
International freight forwarders association

www.espo.be
European Sea Ports organization

www.imo.org
FN:s sjöfarts organ