Lagring

Magasin
 

Benämning Läge Yta (m2) Anmärkningar
Mag. 1 Stilleryd 11.500  
Mag. 2 Stilleryd 5.000 värme (murade väggar)
Mag. 3 Stilleryd 4.000  
Mag. 4 Stilleryd 4.000 bulk- o virkesmag.
Mag. 5 Stilleryd 4.000  
Mag. 6 Stilleryd 2.900 Tältmagasin med avskiljande mellanvägg
Mag. 7 ("Aalborg") Stilleryd 2.000 RoRo-terminalen, värme, tullager
Mag. 7 ("Aalborg") Stilleryd 6.000 Ro-Ro- terminal, värme, jvg
"Modullagret" Stilleryd 4.100 värme, kyllager

8 st. magasin : 43.500 m2

 

Bergrum
 

Benämning Läge Vol (m3)
Tunnoljeberg 1 Oljehamnen 80.000
Tunnoljeberg 2 Oxhaga 90.000
Tjockoljeberg Oxhaga 180.000

 

3 st. bergrum: 350.000 m3

 

Cisterner

 

Benämning Läge  Vol (m3) Anmärkningar
202 Oljehamnen   4.900  
102 Oljehamnen   6.800  
103 Oljehamnen   6.800  
104 Oljehamnen   4.800  
105 Oljehamnen   4.800  
109 Oljehamnen   9.900  
110 Oljehamnen   9.900  
334 Oljehamnen   2.200  
321 Oljehamnen 13.000  
335 Oljehamnen   7.400  
336 Oljehamnen   7.400  
337 Oljehamnen   3.500  
338 Oljehamnen   3.500  
339 Oljehamnen   3.500  
343 Oljehamnen 12.500  
6012 Oljehamnen   6.100  

16 st. cisterner : 107.000 m3.  Till detta finns ett antal små cisterner.

 

För mer information och förfrågningar kontakta Oljehamnen; Jan Lysebring, Chef Oljeterminal.