Mats Olsson
Verkställande Direktör
tel: +46 (0)454-30 50 06
mob: +46 (0)709-73 15 94
Johan Nordgren
Teknisk Chef
tel: +46-(0)454-305003
mob: +46-(0)709-39 97 43
Martin Fredlund
Vice VD / CFO
tel: +46 (0)454-30 50 04
mob: +46 (0)739-48 42 92
Ulf Sandevärn
Marknadschef
tel: +46 (0)454-30 50 02
mob: +46 (0)708-80 27 76
Peter Samuelsson
Chef RoRo-Terminal & Järnväg
tel: +46-(0)454-30 50 29
mob: +46-(0)709-77 24 61
Pär Carlsson
Sälj / Marknad
tel: +46 (0)454-30 50 23
mob: +46 (0)709-77 24 71
Ian Birgersson
Arbetsledare RoRo
tel: +46-(0)454-30 50 95
mob: +46-(0)709-77 35 45
Jens Sennelind
Port Security Officer
tel: +46 454 30 50 18
mob: +46 709 77 24 62
Rikard Mattsson
Chef Sjöterminal
tel: +46 (0)454 30 50 16
mob: +46 (0)709 39 97 33
Magnus Andersson
Arbetsledare Sjöterminal
tel: +46 454 305021
mob: + 46 709 772464
Rolf Ekeroth
Arbetsledare Sjöterminal
tel: +46 454 30 5017
mob: +46 709 39 97 34
Ulf Nilsson
Arbetsledare Sjöterminal
tel: +46-(0)454-30 50 92
mob: +46-(0)702-399741
Rickard Magnusson
Arbetsledare Sjöterminal
tel: +46-(0)454-30 50 24
mob: +46-(0)46 44 15
Peter Andersson
Arbetsledare Terminal/Lager
tel: 0454-30 50 22
mob: 070-977 35 52
Leif Svensson
Hamnkapten
tel: +46 (0)454-30 50 25
mob: +46 (0)709-77 35 51
Birgitta Jeppsson
Arbetsledare Terminal
tel: +46-(0)454-30 50 91
mob: +46-(0)709-39 97 42
Jan Lysebring
Avdelningschef Oljeterminal
tel: +46 (0)454-30 50 12
mob: +46 (0) 709-39 97 40
Ola Hedberg
Arbetsledare Oljeterminal
tel: +46 (0)454-30 50 32
mob: +46 (0)708-81 51 15
Jimmie Johansson
Hamnservice
tel: +46 (0)454-30 50 25
mob: +46 (0)709-39 97 35
Eje Hultgärd
Arbetsledare Oljeterminal
tel: +46-(0)454-30 50 13
mob: +46-(0)709-39 97 31
Tobias Ottosson
Underhållschef
tel: +46-(0)454-30 50 28
mob: +46-(0)702-68 84 45
Jessica Karlsson
Ansvarig Personal, Miljö och Ledningssystem
tel: +46 (0)454-30 50 11
mob: +46 (0)709-77 35 42
Sofia Stigsson
Administration
tel: +46 (0)454-30 50 20
Stina Carlsson
Administration/Kundreskontra
tel: +46-454-30 50 07