Mats Olsson
Verkställande Direktör
tel: +46 (0)454-30 50 06
mob: +46 (0)709-73 15 94
Tomas Carlsson
Teknisk Chef
tel: +46 (0)454-30 50 03
mob: +46 (0)708-93 71 66
Martin Fredlund
Vice VD / CFO
tel: +46 (0)454-30 50 04
mob: +46 (0)739-48 42 92
Ulf Sandevärn
Marknadschef
tel: +46 (0)454-30 50 02
mob: +46 (0)708-80 27 76
Pär Carlsson
Sälj / Marknad
tel: +46 (0)454-30 50 23
mob: +46 (0)709-77 24 71
Peter Samuelsson
Chef RoRo-Terminal & Järnväg
tel: +46-(0)454-30 50 29
mob: +46-(0)709-77 24 61
Ian Birgersson
Arbetsledare RoRo
tel: +46-(0)454-30 50 95
mob: +46-(0)709-77 35 45
Jens Sennelind
Assisterande Port Facility Security Officer
tel: +46 454 30 50 18
mob: +46 709 77 24 62
Rikard Mattsson
Chef Sjöterminal
tel: +46 (0)454 30 50 16
mob: +46 (0)709 39 97 33
Magnus Andersson
Arbetsledare Sjö/Terminal
tel: +46 454 305021
mob: + 46 709 772464
Rolf Ekeroth
Arbetsledare Sjö/Terminal
tel: +46 454 30 5017
mob: +46 709 39 97 34
Peter Andersson
Arbetsledare Terminal/Lager
tel: 0454-30 50 22
mob: 070-977 35 52
Dan Lennartsson
Arbetsledare Terminal/Lager
tel: +46 (0)454-30 50 34
mob: +46 (0)709-77 35 59
Leif Svensson
Hamnkapten
tel: +46 (0)454-30 50 25
mob: +46 (0)709-77 35 51
Jan Lysebring
Avdelningschef Oljeterminal
tel: +46 (0)454-30 50 12
mob: +46 (0) 709-39 97 40
Ola Hedberg
Arbetsledare Oljeterminal
tel: +46 (0)454-30 50 32
mob: +46 (0)708-81 51 15
Jimmie Johansson
Arbetsledare Oljeterminal
tel: +46 (0)454-30 50 13
mob: +46 (0)709-39 97 35
Eje Hultgärd
Arbetsledare Oljeterminal
tel: +46-(0)454-30 50 13
mob: +46-(0)709-39 97 31
Jessica Karlsson
Administration
tel: +46 (0)454-30 50 11
mob: +46 (0)709-77 35 42
Connie Stålebjer
Underhållschef
tel: +46 (0)454-30 50 28
mob: +46 (0)709-77 35 58
Sofia Stigsson
Administration
tel: +46 (0)454-30 50 20
Nina Moilanen
Administration/Kundreskontra
tel: +46 (0)454-30 50 05
Stina Carlsson
Administration/Kundreskontra
tel: +46-454-30 50 07