Infrastruktur

Karlshamns Hamn ligger strategiskt i ett av södra Sveriges mest industritäta område och mitt i de nya handelsvägarna mellan Skandinavien och östra Europa och Baltikum/Ryssland. De flesta huvudstäder och befolkningscentra i Östersjöregionen kan nås inom 12 timmar.

Järnväg
I Karlshamns hamn finns järnvägsspår fram till kaj och magasin. Hamnen ligger endast 2 km från Blekinge Kustbana som är elektrifierad. Rangerbangården är f.n. förlagd till Karlshamns central, men hamnen kan också nås direkt västerifrån via ett triangelspår. På sikt kommer rangerbangården att flyttas ut till hamnområdet. Spåret fram till Kombiterminalen är elektrifierat.

Väg
Karlshamns Hamnar ligger endast 2 km från anslutning till E22 (motortrafikled) mot Malmö och R29 mot Växjö. All trafik kan passera utanför stadskärnan.

Flyg
Avståndet till närmsta flygplats Kallinge/Ronneby är 30 km. Flygplatser har flygförbindelser flera gånger om dagen till Stockholm (både Arlanda och Bromma).

Bredband
Bredbandsnät är under utbyggnad i hamnområdet

Energi
I hamnområdet finns tillgång till stora mängder energi i form av miljövänlig fjärrvärme och gasol.