Företaget

Karlshamns Hamn är den expansiva storhamnen i sydöstra Sverige.

Hamnen är också en av Sveriges största hamnar och har en allt mer betydande position i sydöstra Östersjöområde. I synnerhet när det gäller transporter i öst-västlig riktning.

Energi-, skogs- och bulkprodukter samt RoRo-trafik är hamnens huvudverksamheter.

Karlshamn har ett attraktivt läge när det gäller transporter, etablering, logistik, logistikutveckling, godsstråk etc. Här pågår expansion och här finns möjligheter för dem som har utvecklings- och expansionsbehov och -vilja.

Karlshamns Hamn arbetar kundanpassat, med stor öppenhet och positiv attityd till nya tankar, upplägg, lösningar, samarbetsformer, utveckling, projekt etc.