Flytande bulk

Kajer för hantering av flytande bulk
 

Hamn /Kajer Max.LÖA Max.djupg. Anmärkning
Sutudden 180 m 10.0 m Olja / Kem / Bildistribution
Oxhaga 230 m 12.5 m Olja / LPG
Kölöhamnen 245 m 13.3 m Olja (Eon Karlshamns Kraft)
Sojakajen 160 m 8.3 m Veg. Olja (AAK AB)

 

Generellt

 • 3 bogserbåtar, varav 2 isbrytande (BP = Bollard PULl): "Delta" 45 t BP (ASD typ), "Karlshamn" 30 t BP och "Harry Stone" 20 t BP
 • Isfritt 12 månader - inget tidvatten
 • Tankkapacitet i bergrum och cisterner: Olja, Bioprodukter och Kemikalier 460.000 m3, LPG 150.000 m3

 

Utrustning för hantering av flytande varor

 • Lastningsterminal för bilar (diesel och gasolja)
 • Utlastning till järnvägsvagnar möjlig

 

Lagring och depåer

 • Bergrum för tjockolja: 180.000 m3
 • Bergrum för LPG: 150.000 m3 (Eon)
 • Bergrum för raffinerade oljeprodukter: 170.000 m3 (80.000 + 90.000 m3)
 • 20 cisterner för raffinerade oljeprodukter, kemikalier och biobränslen: 110.000 m3

För mer information ring 0454-30 50 12, Jan Lysebring, Chef Oljerterminal

 

Kringtjänster

 • Last- och fartygsinspektion
 • Tankrengöring
 • Mottagning av spillolja (Sludge)
 • Regionkontor för TULl och Sjöfartsverk
 • Åkerier för transporter av petroleumprodukter, gas och flytande livsmedelsprodukter