Fantastiska förutsättningar

Karlshamns Hamn med angränsande etableringsområden för industri- och logistikpark har fantastiska förutsättningar att utvecklas. Karlshamn ligger mitt i de nya ekonomiska kraftfälten runt Östersjön.

Visionen är att skapa ett transport- och logistikcentrum, ungefär som Helsingborg lyckats med efter andra världskriget. Detta sammantaget kan skapa många nya arbetstillfällen i hamnområdet.

 

Lager och varuförädling

-Lager och varuförädling är viktiga verksamheter som ska utvecklas i området. Ökat värde på godset skapar också behov av ökad kvalitet och effektivitet i hanteringen av godset. Kvalitén kan bestå av bättre koll på godset genom ny teknik, mer skyddad hantering och mer miljöanpassade transportlösningar.

-Så kallade ITS-lösningar*, innehåller intressanta möjligheter att ha bättre koll på godset och att kunna optimera och effektivisera transporterna. Blekinge Tekniska Högskola och NetPort bedriver forskning och utveckling inom det området.

 

Talar för Sydostlänken

-Landsvägstransporter kommer att fortsätta att vara viktig för den lokala och regionala distributionen. Men kopplingar mellan järnväg och sjöfart blir mer och mer viktig. Utvecklingen av ”Gröna korridorer” är något som stöds från den politiska arenan. EU och Svenska regeringen har därför stött framtagandet av en ansökan om pengar till att gynna denna utveckling inom ramen för EU programmet Motorway of the Sea.

-Mot denna bakgrunden är förverkligandet av Sydostlänks-projektet mycket sannolikt. Att kunna transportera gods via Sydostlänken och Karlshamn blir också ett komplement till att gå via Skåne, vilket är nödvändigt på sikt.

 

Skogsråvara i stor skala

-Nya transportssystem och nya produkter kommer att utvecklas. För Karlshamn som har en tradition inom energi och processverksamheter är det av stort intresse att hänga med, när nu inriktningen mer och mer blir på förnyelsebara bränslen och produkter. Den planerade drivmedelsfabriken är ett exempel på detta.

-Utvecklade möjligheter, att i riktigt stor skala kunna hantera skogsråvara, kan göra Karlshamn till en knutpunkt för sådan hantering i Sverige.

-För att lyckas med de långsiktiga ambitionerna måste det finnas konkreta steg, stora och små,  som leder i den riktningen.

 

Logistik Karlshamn

För utveckling av transport- och logistikverksamhet i Karlshamn har Karlshamns Kommun skapat paraplyorganisationen Logistik Karlshamn, som även arbetar med nyetableringar i etableringsområdet i anslutning till hamnen. Projektledare är Theresia Bergdahl som gärna svarar på ytterligare frågor kring detta. Telefon 073-357 63 91 eller theresia.bergdahl@karlshamn.se

Ytterligare information finns på; http://www.karlshamn.se/logistik

 

 

 

*ITS = intelligenta transportlösningar med datorstödda optimeringar och simulering i kombination med mobila kommunikationer.