Den nya regionen

Karlshamn i den ”NYA REGIONEN”

En successiv ekonomisk utveckling av länderna öster ut leder till växande handel i båda riktningarna. Det kommer att skapa förutsättningar för godsflöden via Karlshamn.

Östra Europa är ungefär lika stort som Västeuropa. Karlshamn och Östersjön ligger i gränslandet och har möjligheter att till viss del utgöra en länk mellan dessa delar.

Runt Svarta Havet finns stora växande länder och landvägen kommer Europa och Asien att växa ihop ekonomiskt till ett Euroasia. 

  • Sedan de politiska förändringarna skedde på andra sidan Östersjön har godsvolymerna i Karlshamns Hamn FYRDUBBLATS.
  • Karlshamns Hamn är utpekad som en av SVERIGES VIKTIGASTE HAMNAR.
  • Svenska regeringen stödjer Karlshamn i ansökningar om EU-medel för UTVECKLING AV SJÖFART OCH JÄRNVÄG  
  • Blekinge är statistiskt bevisat som en ny VÄSENTLIG TRANSPORTKORRIDOR för Sverige.
  • Att utveckla de öst-västliga transportkorridorerna i Europa är både SVENSK ÖSTERSJÖPOLITIK OCH EU POLITIK.
  • Under det svenska EU ordförandeskapet nästa höst kommer EU att anta en särskild ÖSTERSJÖSTRATEGI.