Beskrivning & vision

Karlshamns Hamns affärsidé:

Karlshamns Hamn ska erbjuda kundanpassade helhetslösningar inom området hamn, terminal och transporttjänster.

Detta på ett sätt som ger långsiktigt god lönsamhet och gynnar utvecklingen i regionen.

Visionen är att:

Karlshamns Hamn ska ha en betydande intermodal position i sydöstra Östersjöområdet med fokus på utveckling och uppfattas som en av Sveriges största, mest kundanpassade och effektiva hamnar.

Verksamhetsmålen är;

  • att vara en av Sveriges strategiska hamnar
  • att uppfattas som storhamnen i sydöstra Sverige med särskilt fokus på energi-, skogs- och bulkprodukter samt RoRo-trafik.
  • att uppfattas som en aktiv aktör i utvecklingen av verksamheter och projekt, både i Karlshamn och på andra håll, med långsiktig betydelse för Karlshamns Hamns mål
  • att ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling
  • att bedriva en verksamhet med högt och fortlöpande förbättrat miljö- och säkerhetsmedvetande
  • att av personal och andra delaktiga, uppfattas som en utvecklande organisation med tydliga mål, fortlöpande kompetensutveckling och öppen kommunikation