DFDS har tecknat avtal med det kinesiska varvet Guangszhou Shipyard International för leverans av två ro-pax fartyg som kommer att levereras under 2021. Med sex linjer i Östersjön förväntar DFDS en fortsatt växande marknad och för den framtida utvecklingen investerar man nu i två nya ro-pax...
Representanter från Karlshamns Hamn har varit i Stockholm för att träffa infrastrukturminister Tomas Eneroth.De diskuterade framtidens godstransportsystem och vad som kan göras för att fler ska välja sjövägen. Under onsdagen träffade Karlshamns Hamns ordförande Anders Karlsson (S), Peter...
Igår hade Karlshamns hamn besök av Pia Nilsson, Socialdemokraternas gruppledare i Trafikutskottet och även ledamot Suzanne Svensson. Förutom information om de generellt ökande aktiviteterna i hamnen, så var fokus på den positiva utvecklingen för gods på järnväg till och från Karlshamns hamn och...
  Den 27:e September hölls en pressinformation i Karlshamn på initiativ av Nord Stream II, där Nord Stream, Karlshamns hamns kund Wasco och Karlshamns Hamn AB informerade och visade runt. -Röraffären är en stor och viktig pusselbit i vår verksamhet. Men det är ju inte det enda vi sysslar...
  -Det är alltid trevligt att få beröm från nöjda kunder. Att dessutom få det i form av ett diplom från Försvarsmakten är givetvis lite extra, säger Pär Carlsson, som var en av de inblandade från Karlshamn Hamn i ett uppdrag nyligen. Det handlade om en transport av amerikanska...
Som resultat av en god tillväxt i Karlshamnshamn har sju hamnarbetare tillsvidareanställts. Tillväxten sker inom de flesta marknadssegmenten där skogsprodukter, terminalarbete och containerhantering har ökat mest det senaste året. Karlshamns hamn börjar nu också att söka personal, särskilt...
Karlshamn har besök av kungaskeppet M/V Dannebrogen. Fartyget är byggt på örlogsvarvet i Köpenhamn och var klart för sjösättning 1932. Det är 78,34 meter långt, 10,4 meter brett och har ett deplacement på 1 238 ton. Fartyget är inne för bunkring mm.
Årets första nummer av Karlshamns Hamns kundtidning Destination Karlshamn har nu kommit ut. Finns att ladda hem från vår hemsida via fliken "Destination Karlshamn"
Ombyggnaden av Karlshamns hamns RoRo-läge nr 1 är nu klar. Rampen som byggdes 1999 är av betong och fast. Nu har läget gjorts högre och bredare (32 m exkluderat plats för fender) varför större fartyg med riktigt breda- eller dubbla ramper kan lägga till. total kajlängd är...
Av strikt affärsmässiga skäl sekretessbelade Karlshamns Hamn AB logistikavtalet i affärsuppgörelsen med Wasco. Efter överklagande till Kammarrätten offentliggör Karlshamn Hamn nu en större del av avtalet. Kammarrätten konstaterar att avtalet innehåller uppgifter av sådant slag som skall skyddas av...

Sidor

Nationell uppmärksamhet på hamnens affärsfokus!

- Nord Stream 2-projektet har gjort att Karlshamn och Karlshamns Hamn fått väldigt stor uppmärksamhet den senaste tiden.

- Vår hållning har hela tiden varit att vi ”ser det som vilken affär som helst”. Vi har, som alltid, fokus på affären och på att åstadkomma en optimal lösning för kunden. Det är där vi har kompetens och resurser. Nord Stream 2-projektet skulle vara en mycket stor och bra affär för Karlshamns Hamn.

- Men vi är givetvis medvetna om att Nord Stream-projektet har både nationella och internationella politiska och säkerhetsstrategiska dimensioner, som hanteras på politisk nivå. I det avseendet är Nord Stream 2 inte ”vilket projekt som helst”.

Ett projekt som engagerar politiker som Merkel, Putin, Biden, Löfvén, Wallström och Nato, EU etc är inte vilket projekt som helst. Men det är enligt vår uppfattning inte rimligt att en fråga som nationella och internationella ledare har olika uppfattningar om, ska kunna hanteras av Karlshamns Hamns ledning.

- Karlshamns Hamn är en stor hamn, som verkar i en internationell miljö. Genom alla stora hamnar strömmar hela tiden en mängd gods med en mängd olika ursprung, ägare och användningsområden.

- Karlshamns Hamn är angelägen om att följa alla regler och lagar och överenskommelser som gäller. Men Karlshamns Hamn skapar inga egna lagar. Inte heller driver vi egen politik.

-Vårt fokus på affärer och att åstadkomma optimala lösningar för kunderna bär frukt. Vi har god tillväxt inom många områden och har de senaste åren genomfört en tydlig förändring av tyngdpunkten i vår verksamhet ”från ton till kronor” i nära samarbete med våra kunder. Traditionell hantering av t ex sten har fortlöpande ersatts av mer kvalificerad och för kunderna värdehöjande hantering. Vi har fortlöpande stärkt och graderat upp våra resurser och vår kompetens inom sådana områden. Och vi kan med glädje se att dessa satsningar ligger väl i linje med våra kunders behov.

-Vi jobbar vidare med stort affärsfokus!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB